SMS Brandname

Cung cấp cho các đơn vị là cơ quan tổ chức doanh nghiệp có nhu cầu truyền thông thông tin chăm sóc khách hàng thông tin nội bộ quảng cáo giới thiệu dịch vụ qua hình thức gửi tin nhắn thương hiệu sms brandname tới các thuê bao của khách hàng hoặc cán bộ công nhân viên.

Dịch vụ Sms Brandname chỉ vài giây thông tin đã đến được hàng nghìn thuê bao

Sms Brandname phương thức truyền thông quảng bá thương hiệu gần gũi, tiết kiệm nhân lực, tiếp cận trực tiếp tới đối tượng cần nhận thông tin một cách nhanh nhất.

 
 

Dịch vụ SMS BrandName là dịch vụ hiển thị định danh của doanh nghiệp lên thuê bao của khách hàng khi gửi SMS nhắn tin cho khách hàng