Sử dụng Ribbon SBC cho Zoom Phone Delivers Local Survivability

Với hơn 4 triệu lượt bán, Zoom Phone đã trải qua một sự phát triển đáng kinh ngạc. Các nhân viên đã tiếp nhận trải nghiệm Zoom Rooms và nhiều doanh nghiệp đang mong chờ mở rộng việc sử dụng Zoom của họ bao gồm hệ thống điện thoại văn phòng.

Việc di chuyển sang một hệ thống điện thoại dựa trên cloud đang rất thuyết phục vì nó loại bỏ được chi phí và thời gian triển khai và quản lý hệ thống tổng đài PBX. Tuy nhiên, việc di chuyển 100% cơ sở hạ tầng liên lạc của một tổ chức ra khỏi trụ sở có thể đặt ra những thách thức mới. Nếu mất kết nối với cloud, một địa điểm có thể mất cả liên lạc với bên ngoài và liên lạc nội bộ. Đối với các trường học, bệnh viện, chính phủ hoặc các môi trường quan trọng cho nhiệm vụ tương tự, sự gián đoạn đó là không chấp nhận được.

Đó là lý do tại sao Zoom đã phát triển phần mềm Zoom Phone Local Survivability (ZPLS). Nói một cách cơ bản, đó là một phiên bản đơn giản của hệ thống Zoom Phone chạy on- site (hoặc trong data center) và có thể tiếp quản nếu hệ thống Zoom Phone trên cloud không khả dụng. Nó hoạt động và phù hợp với nhiều nền tảng ảo hóa.

ZPLS cung cấp khả năng mạnh mẽ trong chế độ Survivability, bao gồm cuộc gọi dựa trên danh bạ và các tính năng nhóm như hội nghị và gửi cuộc gọi tạm dừng. Điều này làm cho ZPLS trở thành một giải pháp thiết thực cho phép doanh nghiệp chuyển toàn bộ thông tin liên lạc lên cloud và sử dụng liên tục trong trường hợp xảy ra sự cố.

Sau khi triển khai và trong trường hợp có sự cố kết nối mạng, người dùng Zoom Phone có thể tiếp tục truy cập vào danh bạ Zoom cho cuộc gọi nội bộ. Để thực hiện gọi ra ngoài, phần mềm ZPLS hoạt động kết hợp với Ribbon SBC để định tuyến cuộc gọi ra mạng PSTN – thông qua một đường trunk SIP cục bộ hoặc một đường trunk PRI/analog cục bộ. Ngược lại, Ribbon SBC sẽ định tuyến bất kỳ cuộc gọi đến nào tới ZPLS. Giải pháp ZPLS hoạt động với các ứng dụng Zoom và các thiết bị hỗ trợ ZPLS (điện thoại hoặc các thiết bị khác có thông số cấu hình cho ZPLS).

Khi hệ thống Zoom Phone trên cloud hoạt động bình thường, phần mềm ZPLS không hoạt động. Nếu hệ thống Zoom Phone trên cloud không thể truy cập được (Internet hoặc Zoom gặp sự cố, v.v.), ứng dụng Zoom Phone và các thiết bị hỗ trợ ZPLS sẽ chuyển sang chế độ survivability và đăng ký vào hệ thống nội bộ. Phần mềm ZPLS có thể duy trì ở chế độ này trong tối đa 30 ngày, trong thời gian đó các cuộc gọi, chuyển máy, hội nghị đặc biệt và các dịch vụ thoại quan trọng khác đều được duy trì. Khi các dịch vụ bình thường được khôi phục, ứng dụng và thiết bị sẽ tự động đăng ký lại với hệ thống Zoom Phone trên cloud.

Vì ZPLS chạy trong môi trường máy ảo, nó có thể được kết nối với nhiều nền tảng Ribbon SBC khác nhau. Nhiều công ty đã cùng nhau thử nghiệm phần mềm ZPLS với nhiều mô hình Ribbon SBC phần cứng cũng như phần mềm khác nhau, và xác nhận rằng nó hoạt động với tất cả các dòng SBC (SBC1000, SBC2000, SWe Lite, SBC5400, SWe) của Ribbon. Mặc dù không có yêu cầu triển khai cụ thể cho Ribbon SBC, các bài kiểm tra của Ribbon với ZPLS đã được hoàn thành bằng cách sử dụng phiên bản phần mềm SBC mới nhất cho dòng. Zoom Phone đã sử dụng nhiều dòng Ribbon SBC trong hạ tầng core của mình, không cần các giấy phép bổ sung trên Ribbon SBC để triển khai ZPLS.

Trả lời