Hướng dẫn cài đặt 3CX trên Laptop/PC

Truy cập vào link để dowload phần mềm: Free Softphone for Windows •• Download | 3CX

Click vào free softphone here để tải xuống

Double Click vào ứng dụng để tiến hành cài đặt

Click Next >

Chọn I accept the terms in the License Agreement, rồi bấm Next 

Chọn thư mục để lưu rồi bấm Next

Click Install

Click Finish

Click Create Profile

Click New

Nhập thông tin:

  • Account name: Tên người dùng.
  • Caller ID: Tên người dùng.
  • Extension: Số nội bộ người dùng.
  • ID: Số nội bộ người dùng.
  • Password: Mật khẩu.
  • I am out the office – external IP: Nhập domain.
  • Use Outbound Proxy Server: Enable.
  • Nhập thông tin Outbound Proxy.

Sau đó bấm vào Advanced settings và chọn TCP ở mục SIP transport

Thiết bị hiện On Hook là đăng ký lên hệ thống thành công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *