Hướng dẫn cài đặt Zoiper trên IOS

Vào APP STORE nhập Zoiper tìm app như hình dưới rồi cài đặt => Allow => OK

Zoiper hỏi bạn có cho phép truy cập camera với mic, bạn bấm OK để cấp phép

Ta chọn SettingsAccount.

     

Click vào dấu => bấm Yes => bấm vào SIP account

       

Nhập thông tin:

  + Account name: Tên người dùng.

  + Domain: Nhập thông tin Domain.

  + User name: Số extension.

  + Password: Mật khẩu.

  + Caller ID: Số extension.

  + Auth Username: Số extension.

  + Use Outbound Proxy: Enabled.

  + Outbound Proxy: File excel trong email

Bạn kéo xuống phần ADDITIONAL SETTINGS sau đó click vào Network Settings => Click Transport để chuyển thành TCP => Bấm Save

              

Sau đó, click về lại Account và bấm vào Register, nếu đăng ký thành công Register Status: OK

          

Tiếp theo, chọn về lại Settings và màn hình hiển thị sau khi đăng ký thành công

          

 

Trả lời