Hướng dẫn cài đặt Zoiper trên Android

Vào CH Play nhập Zoiper tìm app như hình dưới rồi cài đặt => Agree & Continue => Skip

              

Zoiper hỏi bạn có cho phép truy cập camera với mic, bạn bấm OK để cấp phép

      

Bấm Create an account => Yes => Yes

Nhập hostname rồi bấm Next => Skip => Finish

Bấm vào icon menu => settings => Account => click vào account

Nhập thông tin cho SIP Account

 Thông tin cần điền:

  •  Account name: Tên người dùng.
  • Host: Nhập thông tin Domain.
  • Username: Số extension.
  • Password: Mật khẩu.
  • Authentication User: Số extension.
  • Outbound Proxy: File excel trong email.

Kéo xuống dưới và chọn Network Settings và chọn TCP cho mục Transport Type

Softphone đã đăng ký thành công lên hệ thống và có thể thực hiện các cuộc gọi.

Trả lời