Hướng dẫn cấu hình Yealink IP Phone series

Cách 1: Cấu hình bằng tay. Kết nối tới Web quản trị tại link: http://dia-chi-ip-cua-phone

Điền thông tin Username: admin và Password: admin. Và giao diện sau khi đăng nhập

Ta chọn Account và khai báo các thông số sau:

 • Line Active: Chọn Enable.
 • Label: Điền tên User
 • Display Name: Điền tên User.
 • Register Name: Điền thông tin Extension.
 • User Name: Điền thông tin Extension.
 • Password: Điền mật khẩu của Extension.
 • Server Host: Nhập thông tin domain đã được bên nhà cung cấp dịch vụ cung cấp
 • Port: Điền 5060.
 • Transport: Chọn TCP.
 • Enable Outbound Proxy Server: Chọn Enable.
 • Outbound Proxy Server: Nhập thông tin outbound proxy do nhà cung cấp dịch vụ đưa cho.

Kiểm tra trạng thái của thiết bị nếu Register Status: Registed

Vậy là hệ thống đã đăng ký thành công.

Cách 2: Cấu hình bằng Auto Provision

Sau khi bạn đăng nhập vào web quản trị rồi chọn Security → Trusted Certificates → Disable mục Only Accept Trusted Certificates → Confirm. Sau đó thiết bị sẽ reboot.

Ta chọn Settings → Auto Provision và khai các thông tin sau:

 • Server URL: URL bên server bên cung cấp dịch vụ
 • Username: Nhập thông tin username từ bên cung cấp dịch vụ.
 • Password: Nhập thông tin password từ bên cung cấp dịch vụ.
 • Chọn Autoprovision Now để thiết bị tự động reboot và lấy cấu hình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *